จำหน่ายแนะนำ ตลับลูกปืน เอสเคเอฟ SKF ราคาส่ง กันรุน เม็ดกลม ทรงกระบอก เม็ดโค้ง คาร์บ วาย ปรับแนวได้เอง ร่องลึก สัมผัสเชิงมุม เม็ดเรียว โค้งสองแถว เพลา แหวน เกลียวล็อค สายพาน หล่อลื่น

mechatronics-skf

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงกล

Description

เมื่อ 10 ปีที่แล้ว คำว่า “mechatronics” ยังไม่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป ที่จริงแล้ว มีคนกล่าวถึงคำๆ นี้ ในวารสารทางวิศวกรรมมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งใหม่ในขณะนั้น แต่วันนี้ หลายๆ องค์กรได้ก่อตั้งฝ่าย mechatronics ขึ้นในองค์กรเป็นการเฉพาะ หรือแม้แต่มหาวิทยาลัยทั่วโลก ก็ได้เพิ่มแขนงวิชานี้เข้าไปเป็นหลักสูตรเฉพาะ

 

ระบบ mechatronics แท้จริง ก็คือ อุปกรณ์ทางกลที่ควบคุมโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ชาญฉลาด

ปัจจุบันเทคโนโลยี Fly-by-wire drive-by-wire และ เทคโนโลยี by wire อื่นๆ ถูกนำมาใช้อย่างเต็มรูปแบบในอุตสาหกรรมการบิน และกำลังจะพบเห็นได้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ อีก โดยรวมประโยขน์ของ mechatronics คือทำให้ได้ผลผลิตที่มากกว่า สินค้าคุณภาพสูงกว่า ลดค่าใช้จ่าย ปลอดภัยกว่า มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นได้มากกว่า ที่จะได้รับจากเครื่องจักร ที่ได้รับการออกแบบทางกล และไฮดรอลิคล้วนๆ เทคโนโลยีแขนงใหม่นี้ได้สร้างโอกาสให้กับทางการศึกษาและการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การบิน การเกษตร รถยนต์ พลังงานและการพิมพ์ และอื่นๆ อีกมากมาย

 

SKF ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี mechatronics ด้วยการนำความรู้ด้านตลับลูกปืนและเครื่องจักรมาทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ จนกระทั่ง SKF ได้มีรถต้นแบบ Bertone-SKF "Filo" ซึ่งนับเป็นงานพัฒนาที่แสดงให้เห็นว่า SKF เป็นผู้นำในระบบ by-wire และเป็น The knowledge engineering company อย่างแท้จริง โดยมี mechatronics เป็นหนึ่งในองค์ความรู้ทั้ง 5 ของ SKF

 

SKF มีผลิตภัณฑ์ mechatronics ให้เลือกใช้มากมาย นับตั้งแต่ linear motion products สำหรับระบบการเคลื่อนที่เชิงเส้นที่ให้ระดับความแม่นยำตามที่ท่านต้องการหรือทนทานต่อแรงกดหนักตลอดเวลา อย่างเช่นในงานอุตสาหกรรมรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เหล็ก และพลาสติก ที่ต้องผลิตอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งถึงตลับลูกปืนพร้อมตัววัดสัญญาณ ชุดควบคุมความสูงในการยกของรถยกและอื่นๆ