จำหน่ายแนะนำ ตลับลูกปืน เอสเคเอฟ SKF ราคาส่ง กันรุน เม็ดกลม ทรงกระบอก เม็ดโค้ง คาร์บ วาย ปรับแนวได้เอง ร่องลึก สัมผัสเชิงมุม เม็ดเรียว โค้งสองแถว เพลา แหวน เกลียวล็อค สายพาน หล่อลื่น

skf-power-transmission

ระบบส่งกำลัง

Description

ระบบส่งกำลังมีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้งานตลับลูกปืน เพราะเป็นส่วนเชื่อมต่อที่จำเป็นระหว่างกลไกการหมุนในอุปกรณ์เครืองจักร

ด้วยการผลิตสินค้าในระบบส่งกำลังที่มีรายการครบถ้วนสมบูรณ์ของ SKF เอง ทำให้เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการใช้งาน และทำให้วิศวกรของท่านสามารถเลือกสรรและออกแบบได้อย่างถูกต้องตรงตามความต้องการการใช้งาน รวมทั้งในแง่การประหยัดต้นทุนด้วย

 

SKF เป็นบริษัทตลับลูกปืนรายแรกของโลกที่นำระบบส่งถ่ายกำลังมารวมเข้าด้วยกันกับกระบวนการจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องจักร และจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า SKF โดยผ่านเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่ทรงประสิทธิภาพของเรา ภายหลังจากการวิเคราะห์ถึงความต้องการของตลาดและลูกค้า

 

การนำผลิตภัณฑ์ระบบส่งถ่ายกำลังเข้ามาอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าหนึ่งเดียว เป็นการนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายต่อผู้ใช้งาน นอกเหนือจากความเชื่อมั่นที่มีต่อตราสินค้าที่มีชื่อเสียงของ SKF ทำให้เราสามารถเสนอการจัดซื้อจัดหาแบบรวมศูนย์จากแหล่งเดียว ทั้งสินค้าและบริการด้วยการจัดเก็บสต็อคสินค้าให้อย่างครบถ้วน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถมีระบบการจัดหาที่ง่ายดายและลดงานด้านการจัดซื้อลง

SKF มีระบบคลังสินค้ากระจายอยู่ทั่วโลก มีระบบการเสาะหา บรรจุ และจัดส่งสินค้าที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงสินค้าระบบส่งถ่ายกำลังกว่า 27,000 รายการ (จำนวนรายการจะเพิ่มขึ้นอีก) ทำให้ผู้ใช้งานลดการเก็บสต็อคและเงินลงทุนลงได้มาก

 

ดังที่กล่าวมาแล้วว่า การใช้ตลับลูกปืนและระบบส่งถ่ายกำลังนั้นทำงานเกี่ยวเนื่องกันอย่างใกล้ชิด ดังนั้นปัญหาความเสียหายและการแตกที่เกิดขึ้นในตลับลูกปืนสามารถตรวจพบจากความรู้ด้านระบบส่งถ่ายกำลังด้วย ตัวอย่างเช่น ในโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม การขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ ในโรงงานกระดาษ โงงานผลิตโลหะ เครื่องบรรจุภัณฑ์ เหมืองแร่ ปูนซีเมนต์ เครื่องจักรการเกษตร เครื่องขนย้ายสินค้า เป็นต้น ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการใช้งานของระบบตลับลูกปืนกับความรู้ด้านระบบส่งถ่ายกำลัง ทำให้ SKF มีโอกาสอย่างมากที่จะให้การสนับสนุนและยกระดับการใช้งานทั้งระบบแก่ผู้ใช้งานได้