จำหน่ายแนะนำ ตลับลูกปืน เอสเคเอฟ SKF ราคาส่ง กันรุน เม็ดกลม ทรงกระบอก เม็ดโค้ง คาร์บ วาย ปรับแนวได้เอง ร่องลึก สัมผัสเชิงมุม เม็ดเรียว โค้งสองแถว เพลา แหวน เกลียวล็อค สายพาน หล่อลื่น

adapter-sleeves

ปลอกปรับขนาดเพลา ปลอกสวมเพลา แป้นเกลียวล็อค แหวนล็อค แหวนตำแหน่ง

Description

ปลอกปรับขนาดเพลา ปลอกสวมเพลา แป้นเกลียวล็อค แหวนล็อค แหวนล็อค และแหวนกำหนดตำแหน่ง

ในการประกอบตลับลูกปืนที่มีรูในเป็นรูเรียว (Tapered bore) เพื่อสวมบนเพลาทรงกระบอก จำเป็นต้องใช้ปลอกสำหรับแปลงรูในของตลับลูกปืนให้มีลักษณะทรงกระบอก SKF สามารถจัดหาปลอกปรับขนาดเพลา (Adapter Sleeves) และปลอกสวมเพลา (Withdrawal Sleeves) ขนาดมาตรฐาน พร้อมทั้งแป้นเกลียวล็อคที่มีลักษณะการออกแบบต่างๆ สำหรับใช้ในการบังคับตำแหน่งตามแนวแกนของตลับลูกปืนได้

ทั้งปลอกปรับขนาดเพลาและปลอกสวมเพลามีทั้งรุ่นมาตรฐานที่เป็นวัสดุทึบตัน ใช้สำหรับการประกอบและถอดด้วยวิธีทางกล (Mechanical Method) และรุ่นที่มีรูอัดน้ำมัน ใช้สำหรับอำนวยความสะวกในการถอดตลับลูกปืนขนาดใหญ่ (เส้นผ่านศูนย์กลางรูในของปลอกตั้งแต่ 140 มม. เป็นต้นไป)

แป้นเกลียวล็อคของ SKF ใช้บังคับตำแหน่งของตลับลูกปืนตามแนวแกนเพลาทั้งเพลาเรียว (Tapered Shaft) หรือเพลาทรงกระบอก (Cylindrical Shaft)


ปลอกปรับขนาดเพลา (Adapter Sleeves)
ปลอกปรับขนาดเพลาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อกำหนดตำแหน่งตลับลูกปืนรูเรียวที่ติดตั้งเข้ากับเพลาทรงกระบอก ปลอกปรับขนาดเพลาเป็นที่นิยมใช้มากกว่าปลอกสวมเพลา ทั้งนี้เนื่องจากสามารถติดตั้งตลับลูกปืนบนเพลาเรียบ (smooth shaft) หรือเพลาที่เปลี่ยนขนาด (stepped shaft) ก็ได้ ช่วยให้การประกอบติดตั้งง่ายขึ้นและไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์กำหนดตำแหน่งบนเพลาเพิ่มเติม

เมื่อใช้ปลอกปรับขนาดเพลาบนเพลาเรียบ(smooth shaft) เราสามารถกำหนดตลับลูกปืนที่ตำแหน่งใดบนเพลาก็ได้ เมื่อใช้ปลอกปรับขนาดเพลาบนเพลาที่เปลี่ยนขนาด(stepped shaft) ร่วมกับแหวนบ่ายัน (stepped ring) แล้ว เราสามารถที่จะกำหนดตำแหน่งที่แน่นอนของตลับลูกปืนได้และช่วยให้การถอดตลับลูกปืนง่ายขึ้นด้วย

ปลอกปรับขนาดเพลาแบบพื้นฐาน

ปลอกสวมเพลา (Withdrawal Sleeves)
เราสามารถใช้ปลอกสวมเพลาในการติดตั้งตลับลูกปืนรูเรียวเข้ากับเพลาทรงกระบอกที่มีการตกบ่า ปลอกสวมเพลาจะถูกดันเข้าไปในรูของตลับลูกปืนที่ดันต้านอยู่กับบ่ายันของเพลา จากนั้นจึงล็อคตำแหน่งของปลอกด้วยแป้นเกลียวล็อค หรือแผ่นปิดปลายเพลา (end plate) แป้นเกลียวล็อคและแผ่นปิดปลายเพลาไม่ได้จำหน่ายเป็นชุดพร้อมกับปลอก แป้นเกลียวล็อคที่เหมาะสำหรับใช้กับปลอกสวมเพลาคือ แป้นเกลียวล็อครุ่น KM หรือ HM ซึ่งต้องสั่งซื้อเพิ่มต่างหาก

ในการติดตั้งตลับลูกปืนที่มีรูเรียวบนเพลาทรงกระบอกให้อัดปลอกสวมเพลาเข้าไปที่รูในของตลับลูกปืน ซึ่งต้องใช้แรงมากพอสมควรเพื่อที่จะเอาชนะแรงเสียดทานระหว่างพื้นผิวรูในของตลับลูกปืนและผิวนอกของปลอก และระหว่างพื้นผิวรูในของปลอกและพื้นผิวของเพลา การติดตั้งและถอดตลับลูกปืนโดยใช้ปลอกสวมเพลานี้สามารถทำได้ง่ายด้วยการใช้แป้นเกลียวไฮดรอลิก

ปลอกสวมเพลาแบบพื้นฐาน


ปลอกสวมเพลาสำหรับการอัดน้ำมัน

มิติขนาดของปลอกสวมเพลาของ SKF ได้รับการผลิตให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 2982-1:1995

ค่าความเผื่อ

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของปลอกสวมเพลาของ SKF ได้รับการผลิตให้มีความเผื่อระดับ js9 และให้ความหนามีความเผื่อระดับ h13

เกลียว

ปลอกสวมเพลาของ SKF ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาด 38 จะมีเกลียวเป็นเมตริกและมีระดับความเผื่อ 6g ตามมาตรฐาน ISO 965-3:1998 เกลียวของปลอกปรับขนาดเพลาที่ขนาดใหญ่กว่านี้มีลักษณะเป็นเกลียวเมตริกแบบสี่เหลี่ยมคางหมูซึ่งมีความเผื่อระดับ 7e และเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 2903:1993

ในกรณีที่ไม่ได้ใช้แป้นเกลียว (nut) แบบมาตรฐาน แป้นเกลียวที่จะนำมาใช้กับปลอกสวมเพลาขนาดเล็กไปจนถึงขนาด 38 จะต้องมีระดับความเผื่อเกลียวที่ 5H ตามมาตรฐาน ISO 965-3:1998 สำหรับปลอกสวมเพลาขนาดใหญ่กว่านี้แป้นเกลียวที่จะนำมาใช้จะต้องมีระดับความเผื่อเกลียวเท่ากับ 7H ตามมาตรฐาน ISO 2903:1993

พิกัดความเผื่อของเพลา

ปลอกปรับขนาดเพลาทำหน้าที่ปรับตัวเองให้เข้ากับขนาดของเพลา ดังนั้นเพลาก็สามารถมีระดับความเผื่อขนาดได้มากกว่าระดับความเผื่อขนาดของเพลาตรงที่ติดตั้งด้วยตลับลูกปืนรูทรงกระบอก อย่างไรก็ตามเราก็ควรรักษาระดับความเผื่อไว้ให้มีพิกัดที่แคบ เนื่องจากความแม่นยำของรูปทรงของเพลาส่งผลโดยตรงต่อความแม่นยำในการทำงานของตลับลูกปืน โดยปกติแล้วเพลาควรมีความเผื่ออยู่ที่ระดับ h9 แต่ระดับความกลมควรอยู่ที่ระดับ IT5/2 อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 1101:1983


แป้นเกลียวล็อค (Lock Nuts)
แป้นเกลียวล็อคหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า แป้นเกลียวเพลา หรือแป้นเกลียวสวม(shaft nut or withdrawal nut) ขึ้นอยู่ลักษณะการใช้งาน ใช้สำหรับกำหนดตำแหน่งของตลับลูกปืนและชิ้นส่วนอื่นๆบนเพลา และยังช่วยให้การติดตั้ง และการถอดตลับลูกปืนบนปลอกสวมเพลาหรือเพลาเรียวทำได้ง่าย แป้นเกลียวล็อคของ SKF มีรูปแบบการจับยึดเพลาหลากหลายแบบดังนี้

วิธีการจับยึดแบบใช้แหวนล็อค
การใช้แหวนล็อคเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยาก ให้การจับยึดที่มั่นคงและเป็นอุปกรณ์จับยึดที่เชื่อถือได้ แหวนล็อคจะยึดตัวเองเข้ากับร่องสลักที่เพลา และยึดตำแหน่งของล็อคนัตให้อยู่กับที่ได้โดยพับด้านหนึ่งของแหวนล็อคลงมายังร่องใดร่องหนึ่งของแป้นเกลียว แหวนล็อคสามารถใช้ได้กับแป้นเกลียวล็อครุ่น KM และ KML

 

แป้นเกลียวล็อค KMT ความแม่นยำสูงพร้อมหมุดล็อค
แป้นเกลียวล็อคความแม่นยำสูงพร้อมหมุดล็อครุ่น KMT ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ร่วมกับตลับลูกปืนความแม่นยำสูง และมิติต่างๆก็ได้รับการเลือกให้มีความละเอียดเช่นเดียวกัน

แป้นเกลียวล็อคความแม่นยำสูงประกอบด้วยหมุดล็อคจำนวน 3 อัน อยู่ห่างเท่าๆกันบนเส้นรอบวง หมุดเหล่านี้จะถูกอัดเข้ากับเพลาโดยเกลียวหนอน เป็นการป้องกันมิให้แป้นเกลียวหมุนได้ หมุดล็อคและสกรูถูกจัดอยู่ในมุมเดียวกันกับมุมเอียงของเกลียวที่กระทำต่อแกนเพลาปลายของหมุดได้รับการตัดกลึงให้มีเกลียวเช่นเดียวกับแป้นเกลียว ตราบใดที่หมุดยังไม่เสียรูป แป้นเกลียวก็ยังคงความแม่นยำในการยึดอยู่ได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับความถี่ในการติดตั้งหรือการถอด ไม่จำเป็นต้องใช้แหวนล็อค หรือร่องใดๆ ในเพลาเพิ่มเติม

แป้นเกลียวล็อคความแม่นยำสูงของ SKF ได้ผลิตออกมาสองแบบด้วยกัน

แป้นเกลียวล็อค KMT ได้รับการออกแบบให้เป็นแป้นเกลียวที่มีร่อง และสำหรับขนาดเล็กจนถึงขนาด 15 จะมีหัวแบนเป็นเหลี่ยมเพื่อให้ใช้ประแจขันได้ด้วย แป้นเกลียวล็อคแบบนี้ได้รับการออกแบบให้ใช้ในกรณีที่ต้องการการประกอบง่ายและสามารถจับยึดได้อย่างน่าเชื่อถือ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีความแม่นยำสูงด้วย

แป้นเกลียวล็อค KMT


แป้นเกลียวล็อคพร้อมสกรูล็อค
แป้นเกลียวล็อคพร้อมสกรูล็อค รหัสระบุ KMFE สกรูล็อคขันอัดส่วนเกลียวของแป้นเกลียวล็อคให้แนบติดกับเกลียวบนเพลา เพื่อเป็นการป้องกันการหมุนของแป้นเกลียวล็อค

การกำหนดตำแหน่งในแนวแกนมีประสิทธิภาพและสามารถเชื่อถือได้ และการติดตั้งและถอดทำได้ง่ายโดยไม่ต้องการแหวนล็อค หรือร่องสลักใดๆที่เพลา สามารถนำแป้นเกลียวล็อค KMFE มาใช้ได้ใหม่

แป้นเกลียวล็อค KMFE มีร่องอยู่ที่ด้านนอกดังนั้นจึงสามารถใช้ประแจขันแป้นเกลียวช่วยในการขันแป้นเกลียวได้ ต้องใช้ประแจหกเหลี่ยมช่วยในการขันสกรูล็อค (grub screw)

มิติขนาด

มิติขนาด (ยกเว้นด้านความหนา) และเกลียวของแป้นเกลียวล็อคนัต KMFE สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 2982-2:1995 มิติขนาดสกรูสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 4026:1993 วัสดุเกรด 45H

ค่าความเผื่อ

เกลียวเมตริกตามมาตรฐาน ISO ได้รับการกลึงให้มีความเผื่อระดับ 5H ตามมาตรฐาน ISO 965-3:1998

วัสดุ

แป้นเกลียวล็อคของ SKF รุ่น KMFE ผลิตจากเหล็กกล้าและได้รับการเคลือบผิวด้วยน้ำมัน

เกลียวบนเพลา

SKF แนะนำให้ทำเกลียวที่เพลาให้มีระดับความเผื่อ 6g ตามมาตรฐาน ISO 956-3:1998


แป้นเกลียวล็อคพร้อมสกรูล็อค KMFE

แป้นเกลียวล็อคของ SKF มีร่องที่ด้านนอกของแป้นเกลียวล็อคซึ่งวางตำแหน่งไว้เป็นระยะห่างเท่าๆกันเพื่อเป็นร่องสำหรับใช้กับประแจขันแป้นเกลียว (hook spanner or impact spanner) รหัสระบุของประแจขันแป้นเกลียวที่เหมาะสมแสดงอยู่ในคู่มือตลับลูกปืน

แป้นเกลียวล็อคและอุปกรณ์ล็อคต้องสั่งซื้อแยกกัน ขนาดและรหัสระบุของแหวนล็อคหรือคลิพล็อคที่เหมาะสมแสดงอยู่ในคู่มือตลับลูกปืนเช่นกัน

นอกเหนือไปจากแป้นเกลียวล็อคขนาดเมตริกแล้ว SKF ยังมีจำหน่ายแป้นเกลียวล็อคขนาดนิ้วตามข้อกำหนด ACME ระดับ 3G สำหรับเกลียวทั่วไป หรือข้อกำหนด American National Form NS ระดับ 3 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถขอได้จากวิศวกรบริการของ SKF

 


แป้นเกลียวล็อค KM (L) ที่ใช้กับแหวนล็อค

แป้นเกลียวล็อครุ่น KM และ KML มีเกลียวเป็นเมตริกและมีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาด 200 มม. และใช้คู่กับแหวนล็อค MB(L) หรือแหวนล็อค MB..A แบบที่แข็งแรงมากขึ้น


แหวนล็อค MB(L)

แป้นเกลียวล็อค HM พร้อมด้วยคลิพล็อค

แป้นเกลียวล็อคขนาดใหญ่รุ่น HM 30 และ HM 31 ซึ่งมีเกลียวเมตริกทรงสี่เหลี่ยมคางหมู ถูกจับยึดด้วยคลิพล็อค MS ซึ่งประกอบด้วยน็อตหัวหกเหลี่ยม ตามมาตรฐาน EN ISO 4017:2000 และแหวนสปริงตามมาตรฐาน DIN 128


คลิพล็อค MS

มิติขนาด

มิติขนาดและเกลียวของแป้นเกลียวล็อคสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 2982-2:2001 มิติขนาดของแหวนล็อคและคลิพล็อคก็เป็นไปตามมาตรฐานนี้เช่นกัน

พิกัดความเผื่อ

เกลียวเมตริกตามมาตรฐาน ISO ของแป้นเกลียวล็อค KM และ KML ได้รับการกลึงให้มีระดับความเผื่อ 5H ตรงตามมาตรฐาน ISO 965-3:1998 และเกลียวเมตริกทรงสี่เหลี่ยมคางหมูของแป้นเกลียวล็อค HM ได้รับการกลึงให้มีระดับความเผื่อ 7H ตามมาตรฐาน ISO 2903:1993

วัสดุ

แป้นเกลียวล็อคของ SKF ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาด HM 3160 และ HM 3064 ผลิตจากเหล็กหล่อกราไฟต์กลม บางขนาดผลิตจากเหล็กซินเตอร์ขึ้นรูป แป้นเกลียวล็อคขนาดที่ใหญ่กว่านี้ผลิตจากเหล็กกล้าและได้รับการเคลือบน้ำมัน แหวนล็อคและคลิพล็อคทำด้วยแถบเหล็กกล้าโดยการอัดขึ้นรูป

เกลียวบนเพลา

SKF แนะนำให้ทำเกลียวที่เพลาให้มีระดับความเผื่อ 6g ตามมาตรฐาน ISO 956-3:1998 สำหรับแป้นเกลียวล็อคขนาดเล็ก และระดับ 7e สำหรับแป้นเกลียวล็อคที่มีเกลียวทรงสี่เหลี่ยมคางหมู


แป้นเกลียวล็อคพร้อมอุปกรณ์ล็อคในตัว
แป้นเกลียวล็อครุ่น KMK จะมีอุปกรณ์ล็อคในตัวซึ่งทำหน้าที่เป็นแผ่นรองรับแรงกดที่ผิวหน้ามีโครงร่างเป็นเกลียว และมีสกรูทำหน้าที่เป็นตัวส่งแรงดันผ่านไปยังแผ่นดังกล่าว เกลียวของแป้นเกลียวล็อคและเกลียวของเพลาจึงถูกกดแนบสนิทกัน ดังนั้นจึงเป็นการจับยึดแป้นเกลียวล็อคให้อยู่กับที่ได้

การกำหนดตำแหน่งในแนวแกนมีประสิทธิภาพและสามารถเชื่อถือได้ และการติดตั้งและถอดทำได้ง่ายโดยไม่ต้องการแหวนล็อค หรือร่องสลักใดๆที่เพลา

แป้นเกลียวล็อค KMK มีร่องอยู่ที่ด้านนอกดังนั้นจึงสามารถใช้ประแจขันแป้นเกลียวช่วยในการขันได้ ต้องใช้ประแจหกเหลี่ยมช่วยในการขันสกรูล็อค (grub screw)

มิติขนาด

มิติขนาด (ยกเว้นด้านความหนา)และเกลียวของล็อคนัต KMK สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 2982-2:2001 มิติขนาดสกรูสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 4026:1993 วัสดุเกรด 45H

ค่าความเผื่อ

เกลียวเมตริกตามมาตรฐาน ISO ได้รับการกลึงให้มีความเผื่อระดับ 5H ตามมาตรฐาน ISO 965-3:1998

วัสดุ

แป้นเกลียวล็อคของ SKF รุ่น KMK ผลิตจากเหล็กกล้าและได้รับการเคลือบฟอสเฟตและเคลือบผิวด้วยน้ำมัน

เกลียวบนเพลา

SKF แนะนำให้ทำเกลียวที่เพลาให้มีระดับความเผื่อ 6g ตามมาตรฐาน ISO 965-1998