จำหน่ายแนะนำ ตลับลูกปืน เอสเคเอฟ SKF ราคาส่ง กันรุน เม็ดกลม ทรงกระบอก เม็ดโค้ง คาร์บ วาย ปรับแนวได้เอง ร่องลึก สัมผัสเชิงมุม เม็ดเรียว โค้งสองแถว เพลา แหวน เกลียวล็อค สายพาน หล่อลื่น

bearings-housings5

ตัวเสื้อของตลับลูกปืน

Description

เมื่อประกอบ ตลับลูกปืน SKF ร่วมกับตัวเสื้อกับที่มีขนาดเหมาะสมจะได้ชุดตลับลูกปืนที่มีความคุ้มค่า สามารถหาชิ้นส่วนอะไหล่เปลี่ยนทดแทนได้ง่าย และตอบสนองความต้องการในการออกแบบที่มุ่งเน้นความสะดวกในการบำรุงรักษา SKF ซึ่งเป็นผู้นำด้านตลับลูกปืนได้ผลิตตัวเสื้อของตลับลูกปืนเพื่อรองรับการใช้งานด้วยกันหลายแบบ หลายขนาด ซึ่งประยุกต์ขึ้นจากประสบการณ์ที่สั่งสมจากการทำงานในอุตสาหกรรมหลายประเภท เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเสื้อตลับลูกปืนทั่วไปแล้วจะเห็นได้ชัดว่าตัวเสื้อตลับลูกปืนของ SKF ให้ประโยชน์มากมายดังนี้

 

• มีขนาดและลักษณะการออกแบบที่หลากหลาย
• การออกแบบและการผลิตที่มีคุณภาพสูง
• มีเครือข่ายจัดจำหน่ายอยู่ทั่วโลก
ตัวเสื้อพลัมเมอร์บล็อค SNL อนุกรม 2, 3, 5 และ 6 เป็นตัวเสื้อแบบพื้นฐานทั่วไปซึ่งมีข้อมูลด้านเทคนิคแสดงอยู่ในคู่มือเล่มนี้ ตัวเสื้อชนิดนี้มีข้อดีตรงที่
• ระยะเวลาจัดส่งสั้น
• มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง ในระยะยาวจึงสามารถหาอะไหล่เปลี่ยนทดแทนได้สะดวก
• ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนขั้นต่ำในการสั่งซื้อ
• สั่งซื้อและจัดเก็บได้ง่าย
ตัวเสื้อตลับลูกปืนชนิดอื่นๆ ที่จัดอยู่ในช่วงมาตรฐานของ SKF ยังรวมถึง
• ตัวเสื้อพลัมเมอร์บล็อคแบบแยกชิ้นส่วนได้ เช่น เสื้อรุ่น SNL 30, SNL 31, SONL, SAF, SAFS, SDG, SDAF
• ตัวเสื้อพลัมเมอร์บล็อคแบบชิ้นเดียว เช่น เสื้อแบบ SBD, TVN, TN
• ตัวเสื้อแบบหน้าแปลน เช่นเสื้อรุ่น 7225 (00), I-1200 (00)
• ตัวเสื้อแบบเทคอัพ เช่นเสื้อรุ่น THD

 

ตัวเสื้อเหล่านี้มีแสดงไว้เพียงลักษณะเฉพาะหลักๆ เท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมจะแสดงอยู่ในเอกสารแคตตาล็อก ของ SKF ซึ่งสามารถจัดหาให้ได้ตามความต้องการ
แผนการผลิตของ SKF นั้นยังรวมไปถึงตัวเสื้อแบบพิเศษสำหรับลักษณะงานเฉพาะเช่น


• ระบบสายพานขนส่ง และดุม
• Roller bed และ converter
• โรงรีดท่อและเตาเผาแบบหมุนได้
• เครื่องจักรผลิตกระดาษ
• กังหันลม
• เฟืองขับของชุดเฟืองแบบเปิด
• เครื่องจักรไฟฟ้าขนาดใหญ่
• การจัดตั้งตลับลูกปืนของเสาหางเสือเรือ
• ตลับลูกปืนรองรับระบบเพลาของเรือ

SKF สามารถจัดหาข้อมูลของตัวเสื้อตลับลูกปืนสำหรับลักษณะงานต่างๆ เหล่านี้ได้ตามต้องการ