จำหน่ายแนะนำ ตลับลูกปืน เอสเคเอฟ SKF ราคาส่ง กันรุน เม็ดกลม ทรงกระบอก เม็ดโค้ง คาร์บ วาย ปรับแนวได้เอง ร่องลึก สัมผัสเชิงมุม เม็ดเรียว โค้งสองแถว เพลา แหวน เกลียวล็อค สายพาน หล่อลื่น

cylindrical-roller-bearings-crb2

ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอก

Description

ลับลูก ปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอก เหมาะสำหรับการจัดวางตลับลูกปืนที่จำเป็นต้องรองรับแรงรุนสูงมาก นอกจากนั้นตลับลูกปืนประเภทนี้ยังทนทานต่อแรงกระแทกได้ดี มีความแข็งเกร็ง (Stiff) สูง และต้องการพื้นที่ติดตั้งในแนวแกนเพียงเล็กน้อย ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอกรุ่นมาตรฐานสามารถรองรับแรงตามแนวแกนได้เพียง ทิศทางเดียวเท่านั้น

ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอกมีรูปทรง และลักษณะการออกแบบที่เรียบง่าย มีทั้งแบบที่มีเม็ดลูกกลิ้งแถวเดียว และแบบเม็ดลูกกลิ้งสองแถว โดยปกติตลับลูกปืนอนุกรม 811 และ 812 มักใช้เมื่อตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลมมีความสามารถในการรับแรงรุนต่ำเกินไปไม่ เพียงพอต่อการใช้งาน

ผิวของเม็ดลูกกลิ้งทรงกระบอกถูกปรับให้มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางค่อยๆ ลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อเข้าใกล้บริเวณปลายเม็ดลูกกลิ้ง ทั้งนี้เพื่อช่วยลดความเค้นบริเวณขอบรางวิ่งซึ่งสัมผัสกับปลายเม็ดลูกกลิ้ง

 

ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม:การเยื้องแนว
ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็มไม่สามารถรองรับการเยื้องแนวเชิงมุมตลอดจนการเยื้องแกนใดๆก็ตามที่เกิดขึ้น ระหว่างแนวแกนเพลาและแกนเสื้อ

 

ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม:ชนิดรับแรงสองทิศทาง
ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็มสามารถจัด ให้รับแรงรุนได้ทั้งสองทิศทางโดยใช้ ชุดเม็ดเข็มอนุกรม AKX, แหวนเพลาหรือแหวนเสื้อชนิดใดชนิดหนึ่ง, ร่วมกับแหวนคั่นกลาง ชนิดจับยึดเพลา หรือ แหวนคั่นกลางชนิดจับยึดเสื้อ
แหวนคั่นกลางทั้งสองแบบเหล่านี้ ควรมีคุณภาพและความแข็งเทียบเท่าแหวนเพลาหรือแหวนเสื้อ หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดขนาดแหวนคั่นกลางสามารถติดต่อวิศวกรของ SKF ได้

 

ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม:มิติขนาด
มิติขนาดโดยรอบของชุดเม็ดเข็ม ตรงกับมาตรฐาน ISO 3031:1979 เช่นเดียวกันกับ มิติของแหวนกันรุนอนุกรม AS
มิติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในและเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแหวนชนิดอื่นๆ ตรงตามมาตรฐาน ISO 104:1994 สำหรับตลับลูกปืนกันรุน อนุกรมเส้นผ่านศูนย์กลางที่ 1


ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม:รัง
ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็มใช้รัง เหล็กกล้าหน้าตัดคงที่หรือรังเหล็กแผ่นอัดขึ้นรูป เป็นมาตรฐาน ยกเว้นรุ่นที่มีรหัสระบุต่อท้ายว่า TN9 นั้นใช้รังโพลียาไมด์ 6.6 เสริมใยแก้วฉีดขึ้นรูป
ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม ที่มีรังชนิดโพลียาไมด์ 6.6 สามารถใช้งานได้จนถึงอุณหภูมิประมาณ 120oC คุณสมบัติของรังไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อใช้สารหล่อลื่นชนิดที่ใช้กับตลับลูกปืน เม็ดกลมและเม็ดลูกกลิ้งตามปกติ ยกเว้นเมื่อใช้น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์บางชนิดหรือจาระบีที่มีน้ำมันพื้น ฐานชนิดสังเคราะห์ ตลอดจนสารหล่อลื่นที่มีส่วนประกอบเป็นสารเพิ่มคุณภาพ EP ในอัตราสูงและใช้ที่อุณหภูมิสูง ในการใช้งานตลับลูกปืนที่อุณหภูมิสูงอย่างต่อเนื่องหรือภายใต้สภาวะการทำงาน ที่ยากลำบาก ขอแนะนำให้ใช้ตลับลูกปืนที่มีรังทำด้วยโลหะ

 

ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม:ลักษณะการออกแบบ
ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม เหมาะสำหรับการจัดวางตลับลูกปืนที่จำเป็นต้องรองรับแรงรุนสูงมาก ตลับลูกปืนประเภทนี้ทนทานต่อแรงกระแทกได้ดี มีความแข็งเกร็ง (Stiffness) สูงพอสมควร และต้องการพื้นที่ติดตั้งในแนวแกนเพียงเล็กน้อย ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็มรุ่นมาตรฐานสามารถรองรับแรงตามแนวแกนได้เพียงทิศ ทางเดียวเท่านั้น การใช้ตลับลูกปืนเม็ดเข็มทำให้ได้การจัดวางตลับลูกปืนที่มีขนาดกะทัดรัดเป็น พิเศษ กินเนื้อที่เพียงเล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพื้นผิวที่อยู่รอบๆตลับลูกปืนสามารถใช้เป็นรางวิ่งของ ชุดเม็ดเข็มได้ ในกรณีที่ไม่อาจใช้พื้นผิวรอบๆเป็นรางวิ่งก็ยังมีแหวนรองเพลาและแหวนรอง เสื้อหลายชนิดให้เลือกใช้งาน เนื่องจากชิ้นส่วนประกอบต่างๆของตลับลูกปืนสามารถใช้งานแยกจากกันได้ จึงจำเป็นต้องระบุชิ้นส่วนต่างๆเหล่านี้แยกจากกันอย่างชัดเจนเมื่อต้องการ สั่งซื้อ
ชุดเม็ดเข็มของตลับลูกปืนกันรุนแบบนี้ ประกอบด้วย รังหน้าตัดคงที่ทำหน้าที่บังคับแนวและประคองเม็ดเข็มจำนวนมาก เม็ดเข็มเหล่านี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแตกต่างกันน้อยมาก ผิวของเม็ดเข็มถูกปรับให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางค่อยๆ ลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อเข้าใกล้บริเวณปลายเม็ดลูกกลิ้ง ทั้งนี้เพื่อช่วยให้การรับแรงกระจายอย่างสม่ำเสมอ และลดความเค้นบริเวณขอบรางวิ่งซึ่งสัมผัสกับปลายเม็ดลูกกลิ้ง

 

ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม:แหวนกันรุนอนุกรม AS
แหวนกันรุน อนุกรม AS หนาเพียง 1 มม. ทำจากเหล็กสปริง ผ่านการชุบแข็งและขัดเงา แหวนประเภทนี้ใช้สำหรับออกแบบเครื่องจักรที่เน้นความประหยัด และพื้นผิวรอบๆ ชุดเม็ดเข็มไม่เหมาะสมจะใช้เป็นรางวิ่ง แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังคงไว้ซึ่ง ความแข็งเกร็งที่เพียงพอ และมีความแม่นยำในการหมุนระดับปานกลาง แหวนกันรุนสามารถใช้เป็นได้ทั้งแหวนเสื้อ และแหวนเพลา


ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม:แหวนรางวิ่งอนุกรม LS
แหวนรางวิ่ง อนุกรม LS ผลิตด้วยเหล็กกล้าคาร์บอนโครเมียม (เหล็กแบริ่ง) ชุบแข็ง ผิวรางวิ่งได้รับการเจียรนัย และผิวรูในและผิวรอบนอกวงแหวนผ่านการกลึง แหวนเหล่านี้ใช้เป็นได้ทั้ง แหวนเพลา และแหวนเสื้อ โดยใช้ในเครื่องจักรที่ไม่ต้องการความเที่ยงตรงของศูนย์กลางวงแหวนสูงมากนัก หรือเป็นเครื่องจักรความเร็วรอบต่ำ


ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอก:การเยื้องแนว
ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอกไม่สามารถ รองรับการเยื้องแนวเชิงมุมใดๆ ระหว่างแนวแกนเพลาและแกนเสื้อ ตลอดจนไม่สามารถรองรับความผิดพลาดในการวางแนวระหว่างพื้นผิวรองรับแหวนตลับ ลูกปืนทั้งบนเสื้อและบนเพลา


ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอก:ตลับลูกปืนชนิดรับแรงสองทิศทาง
ตลับลูกปืนชนิดรับแรงสองทิศทาง สามารถประกอบติดตั้งได้อย่างง่ายดายด้วยการใช้ แหวนเพลาในอนุกรม WS 811 หรือแหวนเสื้อในอนุกรม GS 811 ที่เหมาะสมกับชุดเม็ดลูกกลิ้งทรงกระบอกพร้อมรัง จำนวนสองชุด และแหวนคั่นกลางชนิดจับยึดเพลาหรือ แหวนคั่นกลางชนิดจับยึดเสื้อ
แหวน คั่นกลางทั้งสองแบบเหล่านี้ควรมีคุณภาพและความแข็งเทียบเท่าแหวนเพลาหรือ แหวนเสื้อ หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดขนาดแหวนคั่นกลางสามารถติดต่อวิศวกรของ SKF ได้