จำหน่ายแนะนำ ตลับลูกปืน เอสเคเอฟ SKF ราคาส่ง กันรุน เม็ดกลม ทรงกระบอก เม็ดโค้ง คาร์บ วาย ปรับแนวได้เอง ร่องลึก สัมผัสเชิงมุม เม็ดเรียว โค้งสองแถว เพลา แหวน เกลียวล็อค สายพาน หล่อลื่น

y-baring-skf6

ตลับลูกปืนวายและชุดตลับลูกปืนวาย

Description

การใช้ตลับลูกปืนวาย จะทำให้สามารถทำการจัดตั้งตลับลูกปืนได้ง่ายและเสียค่าใช้จ่ายน้อย เนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะตัวทำให้ชุดตลับลูกปืนวายมีใช้กันมากในเครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องมือก่อสร้าง เครื่องจักรทอผ้า ระบบการขนส่ง อุปกรณ์ระบายอากาศ เครื่องผลิตอาหารและการบรรจุหีบห่อ ชุดตลับลูกปืนวาย ประกอบด้วย
- ตลับลูกปืนวาย (ตลับลูกปืนที่ใส่ในตัวเสื้อ) ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดียวมีแผ่นปิดกั้นฝุ่นทั้งสองด้านและมีผิวโค้งที่ด้านนอกและ
- ตัวเสื้อของตลับลูกปืนวาย ตัวเสื้อทำด้วยเหล็กหล่อ หรือเหล็กกล้าอัดขึ้นรูปโดยมีรูเป็นทรงกลม
ชุดตลับลูกปืนวายสามารถรับการเยื้องแนวได้ปานกลาง แต่จะไม่สามารถเลื่อนไปในแนวแกนได้ ดังนั้นชุดตลับลูกปืนวายจึงไม่เหมาะสำหรับใช้เป็นตลับลูกปืนแบบไม่กำหนดตำแหน่งของเพลา (Non-locating bearing) ดังนั้นระยะระหว่างตำแหน่งของตลับลูกปืนควรจะสั้นหรือชุดตลับลูกปืนวายควรจะได้รับการรองรับอยู่ในผนังโลหะที่เป็นแผ่นยืดหยุ่น เพื่อป้องกันมิให้ชุดตลับลูกปืนวายได้รับความเค้นสูงจนเกินไปอันเนื่องมาจากการขยายตัวทางความร้อนของเพลา
วิธีการพิเศษที่ใช้ในการจัดชุดตลับลูกปืนวายส่วนใหญ่บนเพลา หมายถึงเราสามารถใช้กับเพลาชนิดดึงขึ้นรูปได้ (Drawn shaft)
 
ตลับลูกปืนวาย(Y-bearings)
ตลับลูกปืนวายมีตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกอนุกรม 62 และ 63 เป็นหลัก และยังมีอนุกรมอื่นๆ อีกซึ่งแตกต่างกันในวิธีการซึ่งจะติดตั้งตลับลูกปืนลงบนเพลา มีวิธีการที่แตกต่างกันอยู่ คือ
- แหวนล็อคเยื้องศูนย์พร้อมสลักเกลียว ตลับลูกปืนพร้อมแหวนล็อคเยื้องศูนย์ควรใช้สำหรับชิ้นงานซึ่งมีทิศทางการหมุนคงที่ ซึ่งมี 2 อนุกรม : อนุกรม : YET 2 พร้อมวงแหวนในยื่นออกมาด้านหนึ่งและอนุกรม YEL 2 พร้อมวงในยื่นออกมาทั้งสองด้าน ทั้งสองอนุกรมจะมีรูสำหรับการหล่อลื่นสองรูอยู่ในวงแหวนนอกเป็นมาตรฐาน SKF สามารถที่จะจัดตลับลูกปืนที่ไม่มีรูสำหรับการหล่อลื่นให้ได้ (ใช้ตัวต่อท้าย W) แหวนล็อคเยื้องศูนย์ได้รับการอาบสังกะสี วงแหวนในของลูกปืนอนุกรม YEL 2 ก็ได้รับการอาบสังกะสีด้วย
-สลักเกลียวล็อค (Grub set screw locking) ตลับลูกปืนที่มีสลักเกลียวสองตัวอยู่ในวงแหวนใน อนุกรม YAR 2 เหมาะสำหรับการใช้งานซึ่งมีทิศทางการหมุนกลับไปกลับมา วงแหวนในยื่นออกมาทั้งสองด้าน และมีรูสำหรับการหล่อลื่นสองรูอยู่ในวงแหวนนอกเป็นมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม SKF สามารถจัดหาตลับลูกปืนที่ไม่มีรูสำหรับการหล่อลื่นให้ได้ตามความต้องการ (ระบุด้วยตัวต่อท้าย W)
ตลับลูกปืนวายมีหน่วยเป็นเมตริกสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 12 ถึง 100 มม. และสำหรับระบบหน่วยเป็นนิ้ว ตั้งแต่เพลาขนาด 5/8 ถึง 4 นิ้ว วงแหวนนอกมีผิวโค้งที่ด้านนอกและดังนั้นจึงทำให้สามารถรับการเยื้องแนวเบื้องต้นได้ในขณะที่ติดตั้งอยู่ในรูตัวเสื้อที่มีผิวโค้ง
ตลับลูกปืนวายทั้งหมดได้รับการปิดกันฝุ่นผงทั้งสองด้านด้วยแผ่นกั้นฝุ่นแบบเสียดสี และอัดด้วยจาระบีที่มีค่า NLGI=3 จาระบีมีคุณสมบัติในการป้องกันการกัดกร่อนได้ดีและเหมาะสำหรับการใช้งานระหว่างอุณหภูมิ -30 o ถึง 110 oC ภายใต้การใช้งานปกติเราอาจไม่ต้องดูแลรักษาตลับลูกปืนเลย แต่ภายใต้เงื่อนไขที่ผิดไปจากปกติมาก เราอาจจะต้องเปลี่ยนจาระบีใหม่
 
แผ่นกันฝุ่น (Seals)
ตลับลูกปืนวายของ SKF จะใช้แผ่นกันฝุ่นแบบเสียดสี (Rubbing seals) ถึงแม้ว่าแผ่นปิดกั้นฝุ่นเหล่านี้จะมีแบบที่แตกต่างกันไปบ้างก็ตามซึ่งขึ้นอยู่อนุกรมต่าง ๆ
แผ่นกันฝุ่นของตลับลูกปืนวาย อนุกรม YET 2 YEL 2 และ YAR 2 ประกอบด้วยแผ่นแหวนรองเป็นเหล็กกล้าอัดขึ้นรูปและที่ด้านในมีขอบกั้นฝุ่นเป็นแผ่นยางสงเคราะห์
แหวนรองจะทำให้เกิดช่องว่างแคบๆ ระหว่างผิวโค้งของบ่าวงแหวนใน และทำให้เกิดการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับไม่ให้ฝุ่นผงหยาบเสียดสีกับขอบยางกันฝุ่น สำหรับในภาวะที่ซับซ้อนมาก ตลับลูกปืนอนุกรม YEL 2 และ YAR 2 สามารถติดตั้งพร้อมแผ่นปิด (Flinger) อยู่ด้านนอกของแผ่นกันฝุ่นด้วย (ระบุด้วยตัวต่อท้าย 2F) แผ่นปิดด้านนอกทำด้วยเหล็กแผ่นและติดอยู่กับวงแหวนใน แผ่นปิดกั้นนี้ช่วยให้ผลของการกันฝุ่นดีขึ้นโดยไม่ไปเพิ่มความเสียดทานให้แก่ตลับลูกปืน สำหรับการจัดตั้งตลับลูกปืนซึ่งต้องการสมรรถนะการทำงานที่น่าเชื่อถือ ถึงแม้กระทั่งภายใต้เงื่อนไขที่รุนแรงมาก ตลับลูกปืนอนุกรม YEL 2 และ YAR 2 สามารถที่จะใช้แผ่นปิดกั้นสองชั้นได้ (ระบุตัวต่อท้าย 2RF) แผ่นปิดกั้นทำด้วยเหล็กกล้าอัดขึ้นรูปได้รับการเคลือบด้วยใยโพลียาไมด์และช่วยป้องกันความชื้น โคลน ทราย ดิน และฝุ่นผงในลักษณะเดียวกันได้
 
ตัวเสื้อของตลับลูกปืนวาย (Y-Bearing Housings)
ตัวเสื้อของตลับลูกปืนวายมีแบบพลัมเมอร์บล็อก แบบหน้าแปลนและเทคอัพ ซึ่งทำด้วยเหล็กหล่อสีเทา (Grey cast iron) ส่วนแบบพลัมเมอร์บล็อก และแบบหน้าแปลนยังมีการทำด้วยเหล็กกล้าอัดขึ้นรูปด้วย ตัวเสื้อเหล็กหล่อเหมาะสำหรับการรับแรงสูงกว่าแบบตัวเสื้อเหล็กกล้าอัดขึ้นรูป
ตัวเสื้อเหล็กหล่อของตลับลูกปืนวายมีรูเติมจาระบีและร่องในแนวรัศมีอยู่ที่รูของตลับลูกปืนเพราะฉะนั้นตลับลูกปืนวายพร้อมรูสำหรับการหล่อลื่นอยู่ที่วงแหวนนอกจึงสามารถเปลี่ยนหรือเติมจาระบี เมื่อติดตั้งอยู่ในตัวเสื้อเหล็กหล่อได้
ตัวเสื้อของตลับลูกปืนวายที่อัดขึ้นรูปจากเหล็กกล้า ถูกแยกออกเป็น 2 ชิ้นส่วน และไม่มีรูสำหรับการเติมจาระบีใหม่ ชุดตลับลูกปืนเหล่านี้ ได้รับการป้องกันจากการกัดกร่อนโดยการเคลือบด้วยสังกะสี
 
เสื้อตลับลูกปืนวายแบบต่าง ๆ (Types of Y-Bearing Housing)อนุกรมมาตรฐานทั้งเก้า ที่ SKF มีอยู่ดังต่อไปนี้คือ:
- อนุกรม SY 5, SYJ 5 ตัวเสื้อแบบพลัมเมอร์ (พิลโล่) บล็อกชิ้นเดียวทำด้วยเหล็กหล่อ พร้อมกับรูสองรูสำหรับการให้สลักเกลียวจับยึด (Attachment bolts)
- อนุกรม SYF 5 ตัวเสื้อแบบพลัมเมอร์บล็อกฐานแคบ ทำด้วยเหล็กหล่อ พร้อมกับรูมีเกลียวสองรูให้สลักเกลียวจับยึด
- อนุกรม P(00) ตัวเสื้อแบบพลัมเมอร์บล็อกสองชิ้นทำด้วยเหล็กกล้าอัดขึ้นรูป พร้อมกับรูสองรูสำหรับการให้สลักเกลียวจับยึด
- อนุกรม FY 5M, FYJ 5 ตัวเสื้อตลับลูกปืนแบบหน้าแปลนชิ้นเดียว ทำด้วยเหล็กหล่อ พร้อมหน้าแปลนสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูสี่รูสำหรับการให้สลักเกลียวจับยึด
- อนุกรม FYTB 5 M ตัวเสื้อแบบหน้าแปลนชิ้นเดียวทำด้วยเหล็กหล่อพร้อมหน้าแปลนวงรีและรูสองรูสำหรับสลักเกลียวจับยึด
- อนุกรม PF ตัวเสื้อแบบหน้าแปลนสองชิ้น ทำด้วยเหล็กกล้าอัดขึ้นรูป พร้อมหน้าแปลนกลม และรูสามรู (d < 40 มม.) หรือ สี่รู (d > หรือเท่ากับ 40 มม.) สำหรับสลักเกลียวจับยึด
- อนุกรม PFD (00) ตัวเสื้อแบบหน้าแปลนสองชิ้น ทำด้วยเหล็กกล้าอัดขึ้นรูป พร้อมหน้าแปลนสามเหลี่ยม และรูสามรูสำหรับสลักเกลียวจับยึด
- อนุกรม PFT (00) ตัวเสื้อแบบหน้าแปลนสองชิ้น ทำด้วยเหล็กกล้าอัดขึ้นรูป พร้อมหน้าแปลนวงรี และรูสองรูสำหรับสลักเกลียวจับยึด
- อนุกรม TU 5 M ตัวเสื้อแบบเทคอัพชิ้นเดียว ทำด้วยเหล็กหล่อ